Taksonomija i rasprostranjenost lopoča

Taksonomija lopoča

Nymphaea rubra, lopoč
Nymphaea rubra

Lopoči su jedne od najprimitivnijih cvatućih biljaka na svijetu te spada ju takozvane bazalne kritosjemenjače (ANITA) koje su evoluirale prije 140-160 milijuna godina sekundarnim povratkom kopnenih biljaka u vodenu sredinu. Ove biljke ne spadaju ni u jednosupnice ali niti u dvosupnice te zato imaju svoj poseban status u sistematici. Nakon napuštanja ekskluzivne dihotomije kritosjemenjača, zbog svojih prelaznih karakteristika između karakteristika jednosupnica i dvosupnica, lopoči su dobili svoj poseban status. Lopoči se nisu puno mijenjali kroz evoluciju no zato im se areal proširio na sve tropske, suptropske i temperirane zone na svijetu.

Pripadaju redu (order) Nympheales. Obitelj-porodica (family) lopoča, Nympheaceae, sastoji se od rodova (genera) Barclaya, Euryale, Victoria, Nuphar, Nymphaea, Ondinea.

Rod (genus) Nymphaea dijeli se (prema GRIN modelu) na 5 podrodova (subgenus): Anecphya (australski tropski lopoči), Brachyceras (dnevno cvatući tropski lopoči), Hydrocallis (noćno cvatući tropski lopoči), Lotos(noćno cvatući tropski lopoči), Nymphaea (otporni lopoči).
Vrste u podrodu Anephya: N. alexii, N. atrans, N. carpentarieae, N. elleniae, N. georginae, N. gigantea, N. hastifolia, N. immutabilis (+ podvrste), N. macrosperma, N. ondinea (+ podvrste), N. violacea.

Vrste u podrodu Brachyceras: N. ampla, N. caerulea, N. capensis (+ var. Alba), N. colorata, N. x daubenyana, N. divaricata, N. elegans, N. gracilis, N. guineensis, N. heudelotii, N. micrantha, N. minuta, N. nouchali, N. ovalifolia, N. pulchella, N. stuhlmannii, N. sulphurea, N. thermarum, N. togoensis.

Vrste u podrodu Hydrocallis: N. amazonum (+ podvrste), N. belophylla, N. conardi, N. gardneriana, N. glandulifera, N. jamesioniana, N. lasiophylla, N. lingulata, N. novogranatensis, N. oxypetala, N. potamophylla, N. prolifera, N. nudgeana, N. tenerinervia.

Vrste u podrodu Lotus: N. x boucheana, N. lotus, N. rubra, N. petersiana, N. pubescens.
Vrste u podrodu Nymphaea: N. alba, N. alba var rubra, N. candida, N. leibergii, N. loriana, N. x marliacea, N. mexicana, N. odorata, N. odorata subsp. odorata, N. odorata subsp. Tuberosa, N. pygmaea, N. tetragona, N. x thiona.

Rasprostranjenost lopoča

Nymphaea Almost Black, lopoč, vrtlarija kalići
Nymphaea Almost Black

Lopoči su biljke koje rastu u mirnim ili slabo pokretnim vodama koje su bogata hranjivim tvarima. Rasprostranjeni su po cijelom svijetu te rastu u tropskim, suptropskim u temperiranim krajevima. Baš zbog tog njihovog velikog areala lopoče dijelimo na otporne na niske temperature (hardy) i tropske. Ukupno obitelj lopoča broji oko 40-tak do 70-tak vrsta. Broj nije siguran s obzirom na to da su razne prirodne varijacije lopoča klasificirane kao posebne vrste sa strane raznih botaničara diljem svijeta.

U našim i europskim krajevima raste otporni lopoč N. alba. Iz sjeverne Amerike dolazi veliki bijeli lopoč N. odorata i N. tuberosa. Iz malo toplijih krajeva od Kalifornije do Floride rastu N. ampla, N. elegans, N. lotus, N. capensis, N. jamesoniana, N. mexicana, N. tetragona, N. leibergii. U Kini nalazimo pet vrsta: N. lotus var. pubescens, N. nouchali, N. tetragona, N. alba i N. candida. U Australiji nalazimo većinom tropske vrste lopoča poput N. nouchali, N. violacea, N. gigantea, N. elleniae , N. hastifolia, N. caerulea i N. alexii. Tropske lopoče također možemo naći u Južnoj Americi, Africi i Indiji (N. caerulea, N. stellata, N. tetragona, N. manipurensisi druge).