Erasmus for young entrepreneurs

Kratke informacije o programu

Erasmus za mlade poduzetnike pogranični je program razmjene koji pruža priliku mladim i obećavajućim poduzetnicima da uče od iskusnih poduzetnika koji upravljaju manjim tvrtkama u drugim zemljama sudionicama.

Iskustva se razmjenjuju tijekom boravka kod iskusnog poduzetnika koji novom poduzetniku pomaže steći potrebne vještine za vođenje manje tvrtke..

Domaćinu se pružaju novi pogledi na njegovu/njezinu tvrtku, kao i prilika da surađuje s inozemnim partnerima i uči o novim tržištima.

Boravak jednim dijelom financira Europska unija.

Bez obzira na to da li ste novi ili iskusni poduzetnik, program može izrazito doprinijeti Vašem poslovanju; moguća korist od programa uključuje razmjenu znanja i iskustva, priliku za razvijanje kontakata i novih poslovnih odnosa širom Europe, te otvaranje inozemnih tržišta.


Tko može sudjelovati?

  • novi poduzetnici koji su čvrsto odlučili pokrenuti vlastitu tvrtku ili su ju već pokrenuli unutar protekle tri godine;
  • iskusni poduzetnici koji su vlasnici ili vode malo ili srednje poduzeće u jednoj od zemalja sudionica.Vrtlarija Kalići sudjeluje u programu kao domaćin. Detalje možete pronaći u bazi podataka programa jednom kada se registrirate.

Informacijski letak
hr information.pdf
Adobe Acrobat Document 815.6 KB

About the program

Erasmus for Young Entrepreneurs is a cross-border exchange programme which gives new or aspiring entrepreneurs the chance to learn from experienced entrepreneurs running small businesses in other Participating Countries.

The exchange of experience takes place during a stay with the experienced entrepreneur, which helps the new entrepreneur acquire the skills needed to run a small firm.

The host benefits from fresh perspectives on his/her business and gets the opportunities to cooperate with foreign partners or learn about new markets.

The stay is partially funded by the European Union.

Whether you are a new or highly experienced entrepreneur, the programme can offer strong added value to your business: possible benefits include exchange of knowledge and experience, networking opportunities across Europe, new commercial relations or markets abroad.


Who can participate?

  • New entrepreneurs, firmly planning to set up their own business or have already started one within the last three years;
  • Experienced entrepreneurs who own or manage a Small or Medium-Sized Enterprise in one of the Participating Countries.


Informational leaflet
eng information.pdf
Adobe Acrobat Document 809.9 KB

Vrtlaria Kalići is participating as a host. More details about our offer can be found in the Erasmus database once you register.


You can whrite us in Croatian, English and Italian.


Informations are taken from the Erasmus site.